โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายวิเชียร แตนกระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี 0831002065
 
นางสาวปภัสรา เขียวแก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี 0611491563
 
นายวิรัญ สุรัสวดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี 0924634660
 
นายบุญธรรม พระเสมา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี 0804726893
 
นายพัศวุฒิ กรินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี 0952650526


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
เลขที่ 22 หมู่ที่ 1 ต.สารภีอ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  30410

โทรศัพท์ 0-4475-6457โทรสาร   0-4475-6458

E-Mail: admin@abtsarapee.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology