หัวข้อ
วันที่
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 22-03-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 07-03-2023
     ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 3 ประจำปี 2566 06-02-2023
     ประกาศพระราชบัญญัติภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 26-12-2022
     ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2566 26-12-2022
     ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษ 28-10-2022
     ประชาสัมพันธ์ การออกสำรวจข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้า 12-10-2022
     ประกาศแจ้งรายชื่อผู้ได้รับเงินคืนค่าเบี้ยปรับและเง 30-06-2022
     ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษ 30-06-2022
     ประกาศสภาอบต.สารภี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรั 10-01-2022
     ประกาศสภาอบต.สารภี เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัย 04-01-2022
     ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ปี 2565 20-12-2021
     จดหมายข่าว งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 20-12-2021
     โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรร 29-11-2021
     แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 23-11-2021
     ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 23-11-2021
     ฐานข้อมูลรายชื่อผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 08-10-2021
     ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำ 06-10-2021
     ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำ 06-10-2021
     ประกาศอำเภอหนองบุญมาก เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยว 15-09-2021
     ประกาศสภาอบต.สารภี เรื่อง รายงานประชุมสภาฯ สมัยสาม 16-08-2021
     ประกาศสภาอบต.สารภี เรื่อง รายงานประชุมสภาฯ สมัยสาม 09-08-2021
     ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าร 05-08-2021
     ประกาศสภาอบต.สารภี เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ สมัย 02-08-2021
     ประกาศสภาอบต.สารภี เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามั 29-07-2021
     หนังสือ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใน 02-06-2021
     มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคั 02-06-2021
     ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาสาธาร 02-06-2021
     ประกาศการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิ 02-06-2021
     ประกาศสภาอบต.สารภี เรื่อง รายงานประชุมสภาฯ สมัยวิส 26-04-2021
     ประกาศอำเภอหนองบุญมาก เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยว 07-04-2021
     ประกาศสภาอบต.สารภี เรื่อง รายงานประชุมสภาฯ สมัยสาม 23-03-2021
     ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลู 19-03-2021
     รายงานผลการตรวจสอบและรับรองงบ สตง.ประจำปี 2563 16-03-2021
     ประกาศอำเภอหนองบุญมาก เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยว 09-03-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณ 22-02-2021
     ประกาศสภาอบต.สารภี เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัย 15-02-2021
     ประกาศสภาอบต.สารภี เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามั 27-01-2021
     ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม11 05-01-2021
     ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรั้วกำแพง ศพ 05-01-2021
     ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม 05-01-2021
     ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และบัญช 04-01-2021
     แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำน 28-12-2020
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี เรื่อง กำหนดอัตรา 18-12-2020
     ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับการบ 02-12-2020
     ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3 30-11-2020
     แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.3) ประจำป 30-11-2020
     งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 16-11-2020
     ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ 11-11-2020
     ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าร 06-11-2020
     แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 30-10-2020
     ฐานข้อมูลรายชื่อผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 08-10-2020
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การใช้แผนอัตราก 30-09-2020
     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถน 25-09-2020
     ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 02-09-2020
     ประกาศการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค ขององค์การบร 20-07-2020
     ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององ 15-06-2020
     ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลู 09-06-2020
     บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 09-06-2020
     ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการ 24-04-2020
     ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และราคา 24-04-2020
     ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประ 15-04-2020
     แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.3) 27-03-2020
     ประกาส ภดส.3 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 27-03-2020
     จดหมายข่าว งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์กา 03-03-2020
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี 2563 03-03-2020
     ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับการบ 03-03-2020
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงาน 28-02-2020
     แก้ไขประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุ 12-02-2020
     ข้อมูลลานกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลสารภี 11-02-2020
     การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับก 03-02-2020
     ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการกา 27-01-2020
     ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ โดยวิธีทอดตลาด 15-01-2020
     ประกาศสภาอบต.สารภี เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ สมัย 06-12-2019
     รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 14-10-2019
     ประกาศสภาอบต.สารภี เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ สมัย 07-10-2019
     ประกาศอบต.สารภี เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ 13-09-2019
     ประกาศสภาอบต.สารภี เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ สมัย 03-09-2019
     ประกาศการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปี 2562 27-08-2019
     ประกาศสภาอบต.สารภี เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต.สารภี 01-08-2019
     ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี เรื่อง ควบคุ 18-07-2019
     ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี เรื่อง กิจกร 18-07-2019
     ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี เรื่อง การกำ 18-07-2019
     ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี เรื่อง การจั 18-07-2019
     ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี เรื่อง การคว 18-07-2019
     ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี เรื่อง การคว 18-07-2019
     ประกาศรายผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับก 02-07-2019
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบ 28-06-2019
     ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงาน 06-06-2019
     ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ปีงบประมาณ 2562 02-05-2019
     ประกาศสภาอบต.สารภี เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ สมัย 30-04-2019
     ประกาศสภาอบต.สารภี เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ สมัย 22-04-2019
     ประกาศอำเภอฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สม 18-04-2019
     ประกาศอบต.สารภี เรื่อง ประกาศกำหนดส่วนราชการขององค 12-04-2019
     ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ฉบับที่ 2 01-04-2019
     ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 13-03-2019
     งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วน 12-03-2019
     ประกาศสภาอบต.สารภี เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ สมัย 14-02-2019
     ประกาศสภาอบต.สารภี เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัย 14-02-2019
     ประกาศสภาอบต.สารภี เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต.สารภี 28-01-2019
     แหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ 10-01-2019
     ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ฉบับที่ 1 03-01-2019
     ประกาศสภาฯ เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สม 14-12-2018
     ประกาศการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค องค์การบริหา 11-10-2018
     ประกาศอบต.สารภี เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ( 04-10-2018
     ประกาศสภาอบต.สารภี เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ สมัย 20-08-2018
     ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลสาร 17-08-2018
     ประกาศสภาอบต.สารภี เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามั 31-07-2018
     ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรร 04-07-2018
     ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย 02-07-2018
     ประกาศสภาอบต.สารภี เรื่อง รายงานประชุมสภาฯ สมัยสาม 18-06-2018
     ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์ส่วนกลาง รถบรร 31-05-2018
     ประกาศเจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร 16-05-2018
     ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561- 10-05-2018
     การยกเลิกภารกิจร่องน้ำชายฝั่งทะเลขนาดเล็ก งานดูแลแ 29-03-2018
     ประกาศสภาอบต.สารภี เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจ 05-02-2018
     ประกาศสภาอบต. เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมั 26-01-2018
     การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู 07-01-2018
     ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 2561 03-01-2018
     ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประส 22-11-2017
     ประชาสัมพันธ์ "สัญญาประชาคม" 16-11-2017
     โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง40 เมตร 14-11-2017
     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2 30-10-2017
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง 03-10-2017
     ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภท หมอพื้นบ้าน 20-09-2017
     ประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพ 06-09-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารด้านทิศตะว 21-07-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงศูนย์ 21-07-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ 21-07-2017
     ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ชนิด Asphaltic 17-07-2017
     ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดห 04-06-2017
     ประชาสัมพันธ์การจัดประชาคมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 24-04-2017
     ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับการบ 24-02-2017
     ประกาศสภาอบต.สารภี เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามั 07-02-2017
     รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและสรรหาบุคคลเข้ารับการบ 01-02-2017
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 26-12-2016
     ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปช 11-12-2016
     ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วน 18-11-2016
     ประกาศนโยบายด้านมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 18-11-2016
     ประกาศนโยบายการเมืองและการบริหารกำกับดูแลองค์กร 09-11-2016
     ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้ 10-10-2016
     อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 07-10-2016
     ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการ 07-10-2016
     ประกาศการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปี 2559 30-09-2016
     การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการรายที่ยังไม่เค 19-09-2016
     ประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพ 11-09-2016
     ประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักป 11-09-2016
     ประกาศใช้ข้อบัญญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 08-09-2016
     ประกาศสภาอบต.สารภี เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ สมัย 08-08-2016
     ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 28-07-2016
     ประกาศสภาอบต.สารภี เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามั 03-06-2016
     ประกาศสภาอบต.สารภี เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ สมัย 31-05-2016
     ประกาศกำหนดสมัยประชุมฯ ประจำปี 2559 08-02-2016
     ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้ 08-02-2016
     ประกาศสภาอบต.สารภี เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ สมัย 08-02-2016
     ประชาสัมพันธ์โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ประจำปี 30-11-2015
     ประกาศการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค ขององค์การบร 13-10-2015
     ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบ 16-09-2015
     ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประ 24-08-2015
     ขอเชิญร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นการประชุมสภาองค์ 11-08-2015
     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ห 28-07-2015
     โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมวางท่อ คสล 28-07-2015
     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ห 28-07-2015
     โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 80 - 100 คน 28-07-2015
     โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.พร้อมประตูด้านหน้า สำนักงา 28-07-2015
     โครงการกั้นห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระ หมู่ 28-07-2015
     โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้า 28-07-2015
     โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ 28-07-2015
     โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบ 28-07-2015
     โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบริเวณจากบ้านทุ่งหัวขว 28-07-2015
     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ห 28-07-2015
     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ส 28-07-2015
     โครงการต่อเติมห้องน้ำติดตัวอาคารเรียนของศูนย์พัฒนา 28-07-2015
     โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ชนิด CARE SEAL ) ภายในหม 28-07-2015
     โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแบบ ASPHALTIC COC 28-07-2015
     โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมวางท่อ คส 28-07-2015
     โครงการก่อสร้างถนนดินและลูกรังเพื่อการเกษตรเป็นช่ว 28-07-2015
     โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรเป็นช่วงๆ หมู 28-07-2015
     โครงการสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ( BOX CULVERT ) บริ 28-07-2015
     โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางลำจักราชเพื่อการเกษตรเป็ 28-07-2015
     โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ชนิด CARE SEAL ) หมู่ที่ 28-07-2015
     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 28-07-2015
     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ห 28-07-2015
     ประชาสัมพันธ์การจัดประชาคมแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2 04-05-2015
     ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 18-02-2015
     แจ้งยื่นแบบรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปร 11-02-2015
     ขอเชิญร่วมหน่วยงานที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ป 05-02-2015
     เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับเงินสนับสนุนงบประ 08-09-2014
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี เรื่องการยื่นแบบแ 21-12-2012
     ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี เรื่อง สถานที 02-12-2011
     ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี เรื่อง ตลาด 02-12-2011
     การต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 28-08-2011

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
เลขที่ 22 หมู่ที่ 1 ต.สารภีอ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  30410

โทรศัพท์ 0-4475-6457โทรสาร   0-4475-6458

E-Mail: admin@abtsarapee.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology