ตำบลสารภีเมื่อก่อนขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของ ตำบลสีสุก อำเภอกระโทก จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งหลักฐานในการตั้งตำบลไม่ปรากฏ ได้สอบถามชาวบ้านบ้านหนองหัวแรดซึ่งขึ้นกับตำบลสารภี ชาวบ้านได้บอกว่าตั้งแต่เกิดและโตขึ้นมาก็เห็นมีหมู่บ้านอยู่แล้วคาดว่าหมู่บ้านและตำบลสารภีต้องเกิดก่อนปี 2448 หรือประมาณ 100 กว่าปีมาแล้ว เมื่อปี 2518 หมู่บ้านสารภีได้แยกออกจากตำบลสีสุกมาเป็นตำบลสารภีซึ่งมีกำนันคนแรกชื่อว่า หมื่นสีสุก(แดง)และต่อมาทางราชการได้ตั้งตำบลหนองบุนนากขึ้นอีกตำบลหนึ่ง ซึ่งเป็นอำเภอหนองบุญมากในปัจจุบัน 
Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
เลขที่ 22 หมู่ที่ 1 ต.สารภีอ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  30410

โทรศัพท์ 0-4475-6457โทรสาร   0-4475-6458

E-Mail: admin@abtsarapee.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology