ร้องเรียนการทุจริต


องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
เลขที่ 22 หมู่ที่ 1 ต.สารภีอ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  30410

โทรศัพท์.0-4475-6457  โทรสาร.0-4475-6458

E-Mail: admin@abtsarapee.go.th


                                       กรุณากรอกแบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลผู้กล่าวหาร้องเรียน

ชื่อ-นามสกุล:


หมายเลขบัตรประชาชน :


ที่อยู่ :


อีเมล์:


เบอร์โทรติดต่อ:


ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาร้องเรียน

ชื่อ-นามสกุล:


ตำแหน่ง:


สังกัดหน่วยงาน:


จังหวัด:


รายละเอียด:

รหัสภาพ:
verification image, type it in the box

 

    

 

Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
เลขที่ 22 หมู่ที่ 1 ต.สารภีอ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  30410

โทรศัพท์ 0-4475-6457โทรสาร   0-4475-6458

E-Mail: admin@abtsarapee.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology