ประกาศอบต.สารภี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 2(1 เม.ย.-30 ก.ย.2567)

...

ไฟล์