ประกาศอบต.สารภี เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

...

ไฟล์