ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 จุดที่ 2 จากแยกบ้านนายประนอม เนื่องกระโทก ถึง ถนนบ้านนายใหญ่ ราชจินดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...

ไฟล์