ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ 6 จากบ้านนายเชิดชัย ถึง บ้านนางสำเนาว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

...

ไฟล์