ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 สายบ้านดอนทะยูง ถึง บ้านทุ่งรวงทอง (ช่วง กม.0+770 - กม.1+708) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

...

ไฟล์