ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 จากสามแยกศาลตาปู่ ถึง บ้านนางกัณหา รอดตุ่นพะเนาว์ (ช่วงบ้านนายฝุ่น ตั้งกระโทก ถึง บ้านนายเจริญ สังวาลรัมย์)

...

ไฟล์