ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จากสนามกีฬา หมู่ที่ 9 ถึงบ้านนางเบญจมาภรณ์ ยุติธรรม ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

ไฟล์