คณะผู้บริหาร

นายวิเชียร แตนกระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี 
โทร.083-1002065

นายวิรัญ สุรัสวดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี 
โทร.092-4634660
นางสาวปภัสรา  เขียวแก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี 

โทร.0611491563

นายบุญธรรม พระเสมา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี 
โทร.080-4726893

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน