กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

...

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 นายวิเชียร แตนกระโทก นายกอบต.สารภี นายพัศวุฒิ กรินทร์ ปลัดอบต. พร้อมผู้นำท้องที่ ผู้บริหารท้องถิ่น อสม. หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่อบต.สารภี ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 โดยดำเนินการปลูกต้นไม้ เช่น ต้นขี้เหล็ก ยางนา ณ บริเวณ สะพานลำจักราช บริเวณโครงการขุดลอกสระหนองปรือราษฎร์พัฒนา