กิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2567

กิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2567
กิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2567
กิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2567
กิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2567
กิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2567
กิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2567
กิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2567
กิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2567
กิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2567
กิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2567
กิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2567
กิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2567
กิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2567
กิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2567
กิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2567

...

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567  นายวิเชียร แตนกระโทก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภา ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างอบต.สารภี  ร่วมกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ บริเวณรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี