กิจกรรมการดำเนินงานธนาคารขยะ บ้านสารภี หมู่ที่ 1

วันที่ 25 เมษายน 2567 นายวิเชียร แตนกระโทก นายก อบต.สารภี ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมกิจกรรมธนาคารขยะบ้านสารภีหมู่ที่ 1 โดยจัดกิจกรรมรับสมัครสมาชิกเพิ่มเติมและกิจกรรมการรับซื้อขยะรีไซเคิลจากสมาชิกของธนาคารขยะ หมู่ที่ 1 จำนวน 27 คน เพื่อนำเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากและนำมาเป็นทุนสำหรับการทำฌาปนกิจให้กับสมาชิกของธนาคารขยะ โดยได้ดำเนินกิจกรรม ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ทำให้เห็นถึงความกระตือรือร้นและความสนใจในการคัดแยกขยะของสมาชิกธนาคารขยะในการนำขยะมาฝากขาย เพื่อนำเงินเป็นทุนในการทำฌาปนกิจ

กิจกรรมการดำเนินงานธนาคารขยะ บ้านสารภี หมู่ที่ 1
กิจกรรมการดำเนินงานธนาคารขยะ บ้านสารภี หมู่ที่ 1
กิจกรรมการดำเนินงานธนาคารขยะ บ้านสารภี หมู่ที่ 1
กิจกรรมการดำเนินงานธนาคารขยะ บ้านสารภี หมู่ที่ 1
กิจกรรมการดำเนินงานธนาคารขยะ บ้านสารภี หมู่ที่ 1
กิจกรรมการดำเนินงานธนาคารขยะ บ้านสารภี หมู่ที่ 1
กิจกรรมการดำเนินงานธนาคารขยะ บ้านสารภี หมู่ที่ 1
กิจกรรมการดำเนินงานธนาคารขยะ บ้านสารภี หมู่ที่ 1
กิจกรรมการดำเนินงานธนาคารขยะ บ้านสารภี หมู่ที่ 1
กิจกรรมการดำเนินงานธนาคารขยะ บ้านสารภี หมู่ที่ 1
กิจกรรมการดำเนินงานธนาคารขยะ บ้านสารภี หมู่ที่ 1
กิจกรรมการดำเนินงานธนาคารขยะ บ้านสารภี หมู่ที่ 1
กิจกรรมการดำเนินงานธนาคารขยะ บ้านสารภี หมู่ที่ 1
กิจกรรมการดำเนินงานธนาคารขยะ บ้านสารภี หมู่ที่ 1
กิจกรรมการดำเนินงานธนาคารขยะ บ้านสารภี หมู่ที่ 1
กิจกรรมการดำเนินงานธนาคารขยะ บ้านสารภี หมู่ที่ 1
กิจกรรมการดำเนินงานธนาคารขยะ บ้านสารภี หมู่ที่ 1
กิจกรรมการดำเนินงานธนาคารขยะ บ้านสารภี หมู่ที่ 1
กิจกรรมการดำเนินงานธนาคารขยะ บ้านสารภี หมู่ที่ 1
กิจกรรมการดำเนินงานธนาคารขยะ บ้านสารภี หมู่ที่ 1
กิจกรรมการดำเนินงานธนาคารขยะ บ้านสารภี หมู่ที่ 1
กิจกรรมการดำเนินงานธนาคารขยะ บ้านสารภี หมู่ที่ 1
กิจกรรมการดำเนินงานธนาคารขยะ บ้านสารภี หมู่ที่ 1
กิจกรรมการดำเนินงานธนาคารขยะ บ้านสารภี หมู่ที่ 1
กิจกรรมการดำเนินงานธนาคารขยะ บ้านสารภี หมู่ที่ 1
กิจกรรมการดำเนินงานธนาคารขยะ บ้านสารภี หมู่ที่ 1
กิจกรรมการดำเนินงานธนาคารขยะ บ้านสารภี หมู่ที่ 1
กิจกรรมการดำเนินงานธนาคารขยะ บ้านสารภี หมู่ที่ 1
กิจกรรมการดำเนินงานธนาคารขยะ บ้านสารภี หมู่ที่ 1

...