โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายเอนก คร่อมกระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี 0611163005
 
นายจันทร์ เที่ยงกระโทก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี 0883639579
 
นางสำราญ ดวงกระโทก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี 0862550609
 
นางลำพอง ศรพระอินทร์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี 0852054655
 
นายพัศวุฒิ กรินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี 0952650526


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
เลขที่ 22 หมู่ที่ 1 ต.สารภีอ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  30410

โทรศัพท์ 0-4475-6457โทรสาร   0-4475-6458

E-Mail: admin@abtsarapee.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology