ดาวน์โหลด
 ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
 คู่มือประชาชน
 ข้อบัญญัติ
 งบการเงิน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 ควบคุมภายใน
 แบบฟอร์ม
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน
 กลุ่มอาชีพ
 รายงานการประชุมสภา
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 ASEAN Conner
 การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
 แผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ
 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี
 รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปี
 ประกาศเจตจำนงค์
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 การให้บริการ
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการดำเนินกิจกรรม
 แผนส่งเสริมการอ่าน
 
 
 
 
    
    
 
 
91.5 radio
91.5 Hot Wave
93 radio
Cool 93
 
94 radio
94 EFM
94.5 radio
94.5 ลูกทุ่ง fm
 
95 radio
95 ลูกทุ่งฯ
95.5 radio
95.5 Virgin Hitz
 
96.5 radio
96.5 ความคิด
97.5 radio
97.5 Seed FM
    
       หัวข้อ วันที่
 
       หัวข้อ วันที่
 
 
   
   29-07-2021
   
   15-07-2021
   
   15-07-2021
   
   15-07-2021
   
   03-05-2021
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ e-GP

เรื่อง วันที่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 7 สายบ้านนางเชื่อม พระเสมา ถึง บ้านนางสาวนวย ทุ่งกระโทก 02-12-2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-12-2564
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิคฯ หมายเลขครุภัณฑ์ 006/54/001 หมายเลขทะเบียน 86-5986 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-12-2564
จ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 12 ช่วงที่ 6 ทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 277-04 สายบ้านประสงค์พัฒนา หมู่ที่ 12 เชื่อมกับ บ้านสระซาง ตำบลไทยเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-11-2564
+อ่านทั้งหมด
 
หัวข้อ ตอบ อ่าน
hfjptymjdjcvuxlcsu (Johnnybinny)
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 10:16:47 โดย (Johnnybinny)
0 0
dzkhpprmwdpsgifodx (Johnnybinny)
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 10:10:47 โดย (Johnnybinny)
0 0
dvtmbxcwzsftjtztej (Johnnybinny)
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 10:07:43 โดย (Johnnybinny)
0 0
trblzcabnucyxzuozq (Johnnybinny)
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 10:01:43 โดย (Johnnybinny)
0 0
innxpmaedhdhmzbegt (Johnnybinny)
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 09:58:41 โดย (Johnnybinny)
0 0
 
  
 
  
 
  
 
 
 

วันนี้ : 19 ท่าน
เมื่อวานนี้ : 0 ท่าน
เดือนนี้ : 39 ท่าน
เดือนที่ผ่านมา : 7 ท่าน
รวมทั้งหมด : 6667 ท่าน
บันทึกครั้งแรก : 18/10/2019

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
เลขที่ 22 หมู่ที่ 1 ต.สารภีอ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  30410

โทรศัพท์ 0-4475-6457โทรสาร   0-4475-6458

E-Mail: admin@abtsarapee.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology