โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ ประจำปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี จัดโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ประจำปี 2558 ขึ้น โดยเปิดโครงการในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับความรู้เกี่ยวกับภาวะโภชนาการระหว่างการตั้งครรภ์ และให้นมบุตร เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับสารอาหารที่จำเป็นและครบถ้วน และเพื่อให้ทารกแรกเกิดมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (2,500 กรัม) 

อัพเดทเมื่อ : 03-11-2015 15:17:40


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
เลขที่ 22 หมู่ที่ 1 ต.สารภีอ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  30410

โทรศัพท์ 0-4475-6457โทรสาร   0-4475-6458

E-Mail: admin@abtsarapee.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology