งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่  6   มกราคม   2558    องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี  อำเภอหนองบุญมาก  

จังหวัดนครราชสีมา   จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2558  ขึ้น

 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรัก ความสามัคคี  มีความกล้าแสดงออก

 เพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า

อัพเดทเมื่อ : 29-01-2015 13:09:25


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
เลขที่ 22 หมู่ที่ 1 ต.สารภีอ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  30410

โทรศัพท์ 0-4475-6457โทรสาร   0-4475-6458

E-Mail: admin@abtsarapee.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology